Bringing the CHS closer to people affected by crises – Turkey

Event type
Webinar
Location
Zoom
Online
Event date
9 Sep 2021
Booking deadline
9 Sep 2021
Duration
1 day
Times
11.00 – 12.30 local time in Turkey
Language
English

CHS Alliance and Mavi Kalem are pleased to invite you to the online workshop on “Bringing the CHS closer to People Affected by Crisis in Turkey” on 9 September 2021 11.00 – 12.30  Turkey local time

In the past few years, interest in the Core Humanitarian Standard on Quality and Accountability (CHS) and verification has significantly grown and today the Standard is widely recognised as a measurable framework that sets out the essential elements for principled humanitarian action.

However, to reach the standard we have set for ourselves, the CHS needs to be widely owned, applied and supported by national and local actors – those who are closest to the people and communities affected by crises – as well as international actors.

CHS Alliance, together with its members and partners are reinforcing efforts to make sure the CHS is applied as closely as possible to people and communities affected by crisis. As part of this effort, this workshop aims to generate learning with NNGOs in Turkey on how to increase their engagement with the CHS and the CHS Alliance. We will discuss the importance of Quality and Accountability in Turkey context, share experience of application of the CHS and explore opportunities and challenges of applying the CHS in Turkey.

As a representative of an actor in Turkey working to serve people and communities, and committed to quality and accountability, you are invited to take part of this a 90 minute interactive workshop and share your knowledge and insights with us on how to make sure the CHS is applied as closely as possible to people and communities affected by crisis in Turkey.

If you have any questions, please contact Umut Dilara Baycılı u.dilarabaycili@mavikalem.org or Bonaventure Sokpoh bsokpoh@chsalliance.org.


CHS Alliance (Temel İnsani Yardım Standardı Ağı) ve Mavi Kalem Derneği sizleri 9 Eylül 2021 saat 11.00 ‘de gerçekleştireceğimiz “Türkiye’de Krizlerden Etkilenen Toplulukları Temel İnsani Yardım Standardı Ağı (CHS Alliance) ile Tanıştırma” konulu çevrimiçi atölye çalışmasına davet etmekten mutluluk duyar.

Geçtiğimiz birkaç yılda Kalite ve Hesap Verebilirliğe İlişkin Temel İnsani Yardım Standardı’na (CHS) ve doğrulamaya yönelik ilgi belirgin biçimde arttı ve bugün Standart, ilkeli insani yardım eylemlerinin temel unsurlarını belirleyen ölçülebilir bir çerçeve olarak geniş çapta kabul görüyor.

Bununla birlikte kendimiz için belirlediğimiz standartlara ulaşmak için CHS’nin uluslararası aktörlerin yanında krizlerden etkilenen bireyleri ve toplulukları en yakından tanıyan yerel ve ulusal aktörler tarafından da geniş ölçüde sahiplenilmesine, uygulanmasına ve desteklenmesine ihtiyaç var.

CHS Alliance, üyeleri ve ortaklarıyla birlikte, CHS’nin krizden etkilenen insanlara ve topluluklara mümkün olduğunca yerelden uygulanmasını sağlamak için daha fazla çaba gösteriyor. Bu çabanın bir parçası olarak bu atölye, Türkiye’deki ulusal STK’ların CHS ve CHS Alliance ile etkileşimlerinin nasıl artırılacağını birlikte öğrenmek amacıyla yapılmaktadır. Kalite ve Hesap Verebilirliğin Türkiye bağlamındaki önemini tartışacağız, CHS uygulama deneyimini paylaşacağız ve CHS’yi Türkiye’de uygulamadaki fırsatları ve zorlukları keşfedeceğiz.

Türkiye’de insanlara ve topluluklara hizmet etmek için çalışan, kalite ve hesap verebilirliğe önem veren bir kurumun temsilcisi olarak bu 90 dakikalık interaktif atölyeye katılmak ve İnsani Yardım Standardı’nın Türkiye’de krizden etkilenen insanlara ve topluluklara mümkün olduğunca yerelden uygulanmasını nasıl sağlayabileceğimiz konusunda bilgi ve görüşlerinizi paylaşmak üzere sizleri bu atölyeye  davet ediyoruz.

Lütfen buradan kaydolun. Kayıttan sonra bağlantı detaylara sizinle paylaşılacak.

Herhangi bir sorunuz varsa lütfen Umut Dilara Baycılı (u.dilarabaycili@mavikalem.org) veya Bonaventure Sokpoh (bsokpoh@chsalliance.org) ile iletişime geçiniz.

Free event

Interested in attending?

Please click the following link to book your place

https://us06web.zoom.us/meeting/register/tZcodOqprj0iH9RdMK_GW-jSrTq9hWN-PmSD